Friday, March 27, 2009

HT Thích Tâm Châu: VC đàn áp quá đà

Date: Saturday, April 28, 2007, 1:47 AM

Kính gởi quý vị và các bạn AUDIO âm thanh  

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên Thế Giới, thành

viên Hội Đồng Giáo Phẩm trung ương của Viện Tăng

Thống, Giáo Hội Phât Giáo Việt Nam Thống Nhất

KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN VỀ VIỆT NAM

qua emails, Paltalk, cac dien đàn Internet

 

 

                 (Xin bấm audio-link này nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20070422ht_tamchau.ram
 

 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Lên án Việt Cộng đàn áp quá đà

 

Một thời gian sau Hội nghị APEC xong rồi, thì nhận thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vung tay quá mức, đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, đập phá nhà cửa của

Thượng Tọa Thiện Minh. Nào là bắt luật sư Nguyễn văn Đài, bắt luật sư Lê Thị Công Nhân, bắt cầm tù Linh mục Nguyễn văn Lý rồi lại bịt miệng người ta.

 

Tất cả những cái việc đó phơi bày trước thế giới, là những việc không tốt đẹp gì cho chủ nghĩa cộng sản, nhất là cho danh nghĩa của cộng hòa xã hội Việt Nam hiện nay. Thầy không ưa thích gì việc đó,  Thầy phản đối việc làm của cộng sản Việt Nam.

 

Thầy có yêu cầu rằng tất cả những nhà lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam nên có ý thức rõ ràng rằng: đối với chế độ chỉ là nhất thời, đối với nhân dân là vĩnh viễn. Luôn luôn phải làm sao lấy lòng nhân dân, được lòng nhân dân để cùng chung sức xây dựng 1 nước Việt Nam tốt đẹp hơn.

 

Thầy mong mỏi là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nên bỏ cái sự đàn áp dã man đó đi, nên thả Linh mục Nguyễn văn Lý, thả các luật sư Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân, cũng như đừng nên phá phách gì. Cố gắng để cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được sinh hoạt lại như cũ, đem là sự hòa đồng tốt đẹp, để cùng xây dựng cho đất nước Việt Nam. Việc gì mà phải làm những việc đó, phơi bày những thứ không tốt đẹp trước thế giới như vậy ?

 

Thầy không muốn như vậy, và cũng mong mõi rằng  toàn dân Việt Nam phải có những lời cảnh tỉnh nhà cầm quyền đã đi quá đà, đàn áp quá đà !  Không có tốt đẹp gì cho danh nghĩa Việt Nam hết ! Đó là ý niệm của Thầy đối với với việc mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp phe đối lập như vậy.

 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu

Canada ngày 22-4-2007

http://audio.freevietnews.com/20070422ht_tamchau.ram

 

Nếu quý vị nghe âm thanh không được,

xin vui lòng download www.real.com (free)