Monday, June 22, 2009

Sinh Hoat Ca, Nhac Cộng Đồng, Nhạc Đấu Tranh

http://www.vlink.com/zina/index.php?p=SinhHoatCa

Kính chuyển đến quý vị quý bạn các Sinh Hoạt Ca,
để cùng hát, tập hợp xuống đường, sinh hoạt cộng đồng.

Audio-Link này gồm các bản Hợp Ca & Hùng Ca lành mạnh
cho giới Thanh niên Sinh viên, Hướng đạo Sinh, Cộng đồng….:
Hội nghị Diên Hồng, Bạch Đằng Giang, Hy vọng đã vươn lên,
Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Bước chân Việt Nam,
Con có Một Tổ Quốc, Về với Mẹ Cha, Xương Sống Ta đã
Oằn xuống, Mẹ Việt Nam ơi, Dưới Ánh Mặt Trời, Đừng Sợ Nữa,
Đến với Quê Hương Tôi, Đoàn Ta Ra Đi, Anh Em tôi, Hát với Tôi,
Im lặng là Đồng Loã, Việt Nam Việt Nam, Vó Câu Muôn Dặm...
http://www.vlink.com/zina/index.php?p=SinhHoatCa


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

*
http://www.vlink.com/zina/index.php?p=SinhHoatCa

Kính chuyển đến quý vị quý bạn các Sinh Hoạt Ca,
để cùng hát, tập hợp xuống đường, sinh hoạt cộng đồng.

Audio-Link này gồm các bản Hợp Ca & Hùng Ca lành mạnh
cho giới Thanh niên Sinh viên, Hướng đạo Sinh, Cộng đồng….:
Hội nghị Diên Hồng,
Bạch Đằng Giang,
Hy vọng đã vươn lên,
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,
Bước Chân Việt Nam,
Con Có Một Tổ Quốc,
Về với Mẹ Cha,
Xương Sống Ta đã Oằn Xuống,
Mẹ Việt Nam ơi,
Dưới Ánh Mặt Trời,
Đừng Sợ Nữa,
Đến với Quê Hương Tôi,
Đoàn Ta Ra Đi,
Anh Em tôi,
Hát với Tôi,
Im lặng là Đồng Loã,
Việt Nam Việt Nam,
Vó Câu Muôn Dặm...
http://www.vlink.com/zina/index.php?p=SinhHoatCa


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

*