Saturday, June 20, 2009

Thơ: Lê Thị Công Nhân
LÊ THỊ CÔNG NHÂN


(Thân mến gởi Quê Hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, quốc nội và hải ngoạị Riêng cho Lê Thị Công Nhân)

- "Này, ta bảo, hỡi độc tài khát máu !
"Dừng mong ta thỏa hiệp hoặc đầu hàng
"Vì chính nghĩa , quê hương, vì mai hậu
"Vì giống nòi, ta chấp nhận gian nan !

"Ngươi quất roi da, ngươi giơ báng súng
"Thì ta nung ý chí vững bền thêm
"Ngươi trói tay ta, xô ta vào ngục
"Là để một ngày bão lửa bùng lên

"Nghe cho rõ: Nếu mình ta tranh đấu
"Ta vẫn hiên ngang chiến đấu đến cùng
"Ta bảo thật, bọn ngươi, phường ...thảo khấu
"Trời không tha mà đất cũng không dung !!!

"Ta điểm mặt bọn gian hùng, quốc tặc
"Máu xương dân lừa mị dựng thiên đường
"Mạng sống dân, ngươi coi như cỏ rác
"Nhưng lạy cộng Tàu, hiến đất quê hương !

"Ta tranh đấu vì công bằng, nghĩa vụ
"Khi thấy dân đàn áp bởi tay người
"Ta phản đối vì một bầy dã thú
"Dìm non sông xuống tận đáy trùng khơi !

"Hỡi bốn biển, năm châu, người thế giới !
"Xin nói lên tiếng nói của lương tâm
"Về một Việt Nam đau thương, tăm tối
"Nghĩa cử này, tôi xin mãi tri ân ! "

Ôi, phải đó tâm tư người con gái
Hay Hịch Lên Đường của Bắc - Nam - Trung ...
Mang Thông Điệp đòi đời, đòi lẽ phải
Bởi Việt Nam, dân tộc vốn kiêu hùng ?!

Người con gái Việt Nam tuy nhỏ bé
Nhưng có trái tim vĩ đại, phi thường
Lê Thị Công Nhân, ơi người tuổi trẻ ...
Em là mầm hy vọng của quê hương !!!

Em cứ hiên ngang giương cao ngọn đuốc
Rồi cùng em, dân tộc sẽ đồng hành
Tôi cũng bên em, dõi theo từng bước
Yểm trợ tinh thần sắt đá đấu tranh !

Sau giấc hôn mê, người người sẽ tỉnh
Như qua đêm, trời rạng rỡ mặt trời
Thì Việt Nam phải có ngày công chính
Ngạo nghễ cờ Vàng bay rợp ....em ơi ...

Ngô Minh Hằng


*


LE THI CONG NHAN

Well, I tell you, the bloodthirsty autocrats
Do not hope me arrange or surrender.
I fight for just cause, the country, for the future.
For race I resign to accept hardness

You whip me with whip, you raise the gun stock
Then I nurture my will firmer and firmer
You tie my hands, you put me in jail
That means one day fire storm will burst strong.

Listen clear: if only me I fight
I am still so proud to fight to death.
I tell you the truth, you, a band of pirates.
The God not pardon and the earth not tolerate too

I strike faces of Machiavellians & traitors
Popular blood and bones cheat to construct Paradise
Life of people, you consider it as waste
You pray Chinese Communism, offer natural land

I fight for justice and duty
When I see people oppressed by you.
I object because of a group of wild animals
Submerge the country down to off shore bottom

Four seas, five continents, world people
Please speak out your voice of conscience.
About a Viet Nam heart renting in the dark
This good deed I will be ever grateful

Alas, is it the thought of a girl
Or the start proclamation of North South Central
Use this message to ask for life, for common sense
Because Viet Nam is inherently heroic and proud

The Vietnamese girl though she is little
But she has a heart great and extraordinary
Le Thi Cong Nhan, our young
You are hope bud of our country

Be proud to raise high the torch
Then with you people will go together
I am also at your side, follow you every step
Spiritually support fighting iron and stone

After a coma every person will awake
As over night comes the sun splendid in the sky
Viet Nam should have one day justice
Haughty flies the yellow flag overshadow, my dear

RGC 09-06-2009 (100.0)