Friday, April 17, 2009

21 AUDIO: Yểm Trợ Cha Lý & Khối 8406

21 AUDIO Phát Biểu từ Hải Ngoại
Yểm trợ Lm Nguyễn Văn Lý và Khối 8406


Kính gởi quý vị và các bạn 21 AUDIO tâm tình và nhận định của đồng bào hải ngoại gởi về cho đồng bào quốc nội, về sự kiện Việt Cộng đàn áp bắt bớ và bịt miệng xét xử Linh mục Nguyễn văn Lý và các chiến sĩ tự do thuộc Khối 8406 ở Việt Nam.

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM qua emails, Paltalk, web, blogs, audio, diễn đàn Internet.

1.
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu,

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Trên Thế Giới, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm

thuộc Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phât Giáo

Việt Nam Thống Nhất

http://audio.freevietnews.com/20070422ht_tamchau.ram2.

Lm Nguyễn Hữu Lễ,

Quản nhiệm Giáo Xứ Việt Nam tại Tân Tây Lan

Tác giả tập hồi ký đời tù "Tôi Phải Sống"

http://audio.freevietnews.com/20070419lm_nhle.ram3.

Thượng Tọa Thích Vân Đàm,

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục (2007)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070225ttvdam.ram4.

Linh mục nhạc sĩ Nguyên Thanh

Lm Tuyên úy Thủy Quân Lục Chiến, QLVNCH

Tác giả của 150 bài Thánh Ca Việt Nam

http://audio.freevietnews.com/20070426lm_nguyenthanh.ram5.
Tiến sĩ
Lâm Lễ Trinh,

Tiến sĩ ngành Luật học và Giáo dục

Nguyên Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ VNCH

Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Trung Đông

http://audio.freevietnews.com/20070226lamletrinh.ram6.

Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng

Nguyên tổng thư ký Hội Sử Học Việt 1967--1975

Cựu Dân Biểu tỉnh Thừa Thiên 1967--1971

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

http://audio.freevietnews.com/20070405nltuong.ram7.

Thượng Tọa Thích Giác Đẳng

Tổng Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070225giacdang.ram8.

Cụ Phan Vỹ

Nhà cách mạng lão thành từ Việt Nam Quốc Dân Đảng

Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Nguời Việt vùng Hoa Thịnh Đốn

http://audio.freevietnews.com/20070225phanvy.ram9.

Tiến sĩ Phan Văn Song

Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_pvsong.ram10.

Gs Nguyễn văn Canh

Tiến sĩ Luật học về Công Pháp Quốc Tế, Viện

Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng và

Hòa Bình tại Đại học Stanford University, Hoa Kỳ
http://audio.freevietnews.com/20070225gs_nvcanh.ram11.

Nhà văn Trần Phong Vũ

Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân

Ban điều hành Tủ Sách www.tiengquehuong.com

http://audio.freevietnews.com/20070227tpvu.ram12.
Ông Phạm Đình Khuông,

Phát Ngôn Nhân của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam

Cộng Hòa, phát biểu với tính cách cá nhân

http://audio.freevietnews.com/20070422pdkhuong.ram13

Giáo sư Lê Hồng,

chuyên gia phân tích chính trị,

25 năm làm việc với các trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ.

http://audio.freevietnews.com/20070408gs_lehong.ram14.

Ông Nguyễn Tấn Lạc,

Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị

Cộng Ðồng Việt Nam miền Nam California, Hoa Kỳ
http://audio.freevietnews.com/20070408ntlac.ram15.

Tướng Nguyễn Duy Hinh

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Cố vấn Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam

http://audio.freevietnews.com/20070225ndhinh.ram


16.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân

Anh ruột của Bs Nguyễn Đan Quế

Chủ tịch Phong Trào Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

http://audio.freevietnews.com/20070226bs_nqquan.ram17.

Tiến sĩ Ðỗ Hùng

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Chủ tịch Tổ chức Việt Nam Tương Lai

Vietnam Future Foundation, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_dohung.ram18.

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng

Chủ tịch Hội Khoa Học và Kỹ Thuật tại Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_mttruyet.ram19.

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Phóng viên chiến trường miền nam VNCH

Tường thuật sinh hoạt biểu tình ở Nam California

http://audio.freevietnews.com/20070408kmduyen.ram20.

Giáo sư Ðỗ Thị Thuấn, Bút Vàng

Giảng dạy Computer Science

tại California State University, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070408butvang.ram21

Cụ Nguyễn Kim Như

Em ruột Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền

Hội Trưởng Hội Cao Niên Houston, Texas

http://audio.freevietnews.com/20070224cautam1.ram


http://audiofreeviet.blogspot.com/

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM

qua emails, Paltalk, web, blogs, audio, diễn đàn Internet

Nếu quý vị nghe các audio âm thanh không được,

xin vui lòng download www.real.com (free)