Wednesday, April 8, 2009

Gs Nguyễn Thanh Giàu: Chúng ta đừng thờ ơ !

Giáo sư Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng Ban Trị Sự

Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo miền Nam California Hoa

Kỳ, thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Chúng ta phải hết sức giúp đỡ !

Chúng ta đừng thờ ơ !

Hoa Kỳ ngày 16.5.2008

Kính thưa quý đồng bào đồng đạo ở trong nước,

Nhân mùa Phật Đản, trong khi nhân loại đang đón mừng ngày Đức Phật Thích Ca ra đời, đem giáo lý giải thoát cứu khổ chúng sanh, chúng ta biết ở Việt Nam làm một đại lễ Đản Sanh rất lớn. Nếu nhìn hời hợt bên ngoài thì cho rằng cộng sản Việt Nam đang nới lỏng về tôn giáo. Điều này rất khó cho các nhà đấu tranh ở trong nước, tại vì chúng ta thấy họ tổ chức rất là rình rang. Cái vỏ bên ngoài có vẻ có tự do, nhưng thật sự bên trong thì họ bóp nghẹt tất cả các quyền tự do khác và tự do tôn giáo. Họ kiểm soát rất là chặc chẽ.

-- Bên Phật Giáo Hòa Hảo có câu "Đời không Đạo đời vô liêm sĩ, Đạo không Đời đạo biết dạy ai?". Điều này nói lên tương quan giữa đời và đạo với nhau. Đạo mà muốn cho thành, thì ngoài lý thuyết chúng ta phải thực hành. Và trong thực hành Đạo thì có phần phụng sự cho xã hội nữa.

-- Nhưng mà đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện tại thì những hoạt động phụng sự xã hội của các tôn giáo, chẳng hạn như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài Hòa Hảo muốn phụng sự xã hội thì đều phải qua sự kiểm soát của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Họ chỉ muốn sinh hoạt trong cái điều gì họ muốn mà thôi. Ngoài ra nếu gây uy tín cho cá nhân hay đoàn thể tôn giaó nào thì họ bắt đầu chèn ép, đàn áp.

-- Ba mươi mấy năm qua rồi, chúng ta thấy sự kềm kẹp trong nước rât là nặng nề của công an, cảnh sát, người dân trong nước không dám đứng lên. Ba mươi mấy năm nay, tại hải

ngoại có những phong trào tranh đấu kêu gọi quốc tế lên tiếng can thiệp và yêu cầu nhà cầm quyền CS Việt Nam phải mở rộng quyền tự do tín ngưỡng, quyền tự do của cá nhân, quyền tự do hội họp. Nhưng mà những người nào nổi lên là bị bắt.

-- Cho nên chúng tôi thấy từ năm 2006 có một hy vọng, đó là sự hình thành của nhóm 8406 ở trong nước. Chúng tôi thật là thán phục những người dám đương đầu với cộng sản ở trong nước, đứng đầu là Cha Lý. Chúng tôi kính phục những vị lãnh đạo tinh thần như Hòa Thượng Huyền Quang, HT Quảng Độ. Người mà chúng tôi rất kính phục là Cha Lý, ngoài ra còn một số Quý Vị lãnh đạo tôn giáo khác nữa.

-- Chúng tôi muốn ca tụng tinh thần của những người trẻ bất khuất như Ls Lê Thị Công Nhân và Ls Nguyễn văn Đài. Trong những gông cùm kềm kẹp của cộng sản mà họ dám đứng thẳng lưng, họ dám tuyên bố những điều mà từ 32 năm nay, từ trước đến nay chúng ta thấy chưa hề xảy ra !

-- Nhân mùa Phật Đản, Phật Giáo Hòa Hảo chúng tôi xin tâm tình chia xẻ một phần nào lời giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ với quý đồng đạo và đặc biệt là đồng bào trong nước. Trong Ân Đất Nước, quý vị biết là PGHH đặt nặng vấn đề Tứ Ân, và hiện tại khi đất nước lâm nguy thì

"Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa

tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha,

đền xong nợ nước thù nhà,

thiền môn trở gót Phật đà nam mô" !

-- Cái Ân Đất Nước rất là quan trọng.Trong phần Ân đất nước, Đức Thầy dạy "Hãy tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở. Thản như không đủ tài lực đảm đang việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta phải rán tránh đừng làm việc gì sơ xuất đến nỗi làm cho nước nhà đau khổ. Và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước".

-- Nhiều người bên ngoài thấy rằng Việt Nam bây giờ thống nhất, và người Việt Nam cai trị Việt Nam. Nhưng mà xin thưa, thật sự mà nói, hiện tại Việt Nam vẫn đang bị thống trị bởi "ngoại xâm"! Không phải đây là hình thức ngoại xâm là quân đội ngoại xâm, nhưng mà chính là đang bị cai trị bởi một chủ nghĩa ngoại lai, đó là chủ nghĩa cộng sản. Họ mang chủ nghĩa ngoại lai này đem vào áp dụng, đè đầu đè cổ dân tộc Việt Nam.

-- Nhân cơ hội mùa Phật Đản này, nếu là người Phật tử, là người tín đồ, chúng ta phải thi hành theo lời dạy của Đức Phật cũng như là của Đức Huỳnh Giáo Chủ, chúng ta phải làm sao góp sức góp tay với những người anh chị em, những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giaó đang đứng lên đòi hỏi và tranh đấu cho Dân Chủ Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

-- Chúng ta phải hết sức giúp đỡ. Chúng ta đừng thờ ơ ! Vì nếu mà chúng ta thờ ơ thì muôn đời chúng ta vẫn bị cái chủ nghĩa ngoại lai này thống trị và muôn đời Việt Nam vẫn phải khổ, vẫn phải đói, vẫn phải nghèo ! Theo bảng sắp hạng của thế giới thì Việt Nam đứng hạng hai hạng ba từ dưới đếm lên. Điều đó

rất là đau khổ cho dân tộc mình.

-- Mình là dân tộc con Rồng cháu Tiên,chẳng lẽ chúng ta tám mươi mấy triệu dân mà lại bị một thiểu số đè đầu đè cổ như vậy hoài, không đem lại lợi ích cho nhân dân, thì thử hỏi chúng ta có làm tròn nhiệm vụ của một người dân Việt Nam hay không, nhứt là mình là một Phật Tử, một tín đồ ?

-- Nhân mùa Phật Đản, chúng tôi xin Ơn Trên, cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi cơn pháp nạn, toàn thể các tín đồ sớm có tự do tín ngưỡng theo niềm tin của mình.

-- Cám ơn quý vị cho chúng tôi cơ hội tâm tình với đồng bào

và đồng đạo ở trong nước. Cám ơn quý vị.

Gs Nguyễn Thanh Giàu

Little Saigon, nam California Hoa Kỳ

16.5.2008