Tuesday, April 7, 2009

slideshow: Con Có Một Tổ Quốc (ĐHY Nguyễn Văn Thuận)

Kính mời quý vị xem Video (Music Slideshow)
"Con Có Một Tổ Quốc" 
Lời của ĐHY Nguyễn Văn Thuận
Nhạc của Lm Đỗ Bá Công
 
 
Nguyên văn bài thơ
CON CÓ MỘT TỔ QUỐC
 
Tiếng chuông ngân trầm,
Việt Nam nguyện cầu
Tiếng chuông não nùng,
Việt Nam buồn thảm
Tiếng chuông vang lừng,
Việt Nam khải hoàn
Tiếng chuông thanh thoát,
Việt Nam hy vọng

Con có một Tổ Quốc:
Việt Nam
Quê hương yêu quý ngàn đời
Con hãnh diện, con vui sướng
Con yêu non sông gấm vóc
Con yêu lịch sử vẻ vang
Con yêu đồng bào cần mẫn
Con yêu chiến sĩ hào hùng

Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn
Núi cao cao, xương chất cao hơn
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn
Nước tuy nhỏ, nhưng danh vang

Con phục vụ hết tâm hồn
Con trung thành hết nhiệt huyết
Con bảo vệ bằng xương máu
Con xây dựng bằng tim óc
Vui niềm vui của đồng bào
Buồn nỗi buồn của dân tộc

Con có một Tổ Quốc
Nước Việt Nam
Một nước Việt Nam,
Một dân tộc Việt Nam
Một tâm hồn Việt Nam,
Một văn hóa Việt Nam
Một truyền thống Việt Nam
 
Là người Công Giáo Việt Nam
Con phải yêu Tổ Quốc gấp bội
Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con
Cha mong giòng máu ái quốc
Sôi trào trong huyết quản con
 
Đức Hồng Y Phanxicô Xavier
Nguyễn Văn Thuận
Viết tại Cây Vông, Khánh Hòa
nơi bị quản thúc, ngày 8-12-1975
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
 
(trích sách "Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá"
 

Con có một Tổ Quốc,
Nước Việt Nam
Nước Việt Nam
Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN VỀ VIỆT NAM