Thursday, March 26, 2009

21 audio Hải Ngoại yểm trợ Lm Nguyễn văn Lý & Khối 8406


Tháng 4 năm 2007

 

21 AUDIO đồng bào hải ngoại phát biểu

Yểm trợ Lm Nguyễn Văn Lý và Khối 8406

 

Kính gởi quý vị và các bạn 21 AUDIO  tâm tình và

nhận định của đồng bào hải ngoại gởi về cho đồng

bào quốc nội, về sự kiện Việt Cộng đàn áp bắt bớ

và bịt miệng xét xử Linh mục Nguyễn văn Lý và

các chiến sĩ tự do thuộc Khối 8406 ở Việt Nam.

 

KÍNH   NHỜ    PHỔ    BIẾN   VỀ   VIỆT   NAM

qua emails, Paltalk, web, blogs, audio, diễn đàn Internet

 

 

1.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu,

Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo

Việt NamTrên Thế Giới, thành viên Hội Đồng

Giáo Phẩm Viện Tăng Thống, Giáo Hội

Phât Giáo Việt Nam Thống Nhất

http://audio.freevietnews.com/20070422ht_tamchau.ram
 

 

2.

Lm Nguyễn Hữu Lễ,

Quản nhiệm Giáo Xứ Việt Nam tại Tân Tây Lan

Tác giả tập hồi ký đời tù "Tôi Phải Sống"

http://audio.freevietnews.com/20070419lm_nhle.ram
 

 

3. 

Thượng Tọa Thích Vân Đàm,

Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục (2007)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070225ttvdam.ram

 

4.

Linh mục nhạc sĩ Nguyên Thanh

Lm Tuyên úy Thủy Quân Lục Chiến, QLVNCH

Tác giả của 150 bài Thánh Ca Việt Nam

http://audio.freevietnews.com/20070426lm_nguyenthanh.ram

 

5.

Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh,

Tiến sĩ ngành Luật học và Giáo dục

Nguyên Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ VNCH

Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Trung Đông

http://audio.freevietnews.com/20070226lamletrinh.ram
 

 

6.

Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng

Nguyên tổng thư ký Hội Sử Học Việt 1967--1975

Cựu Dân Biểu tỉnh Thừa Thiên 1967--1971

Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

http://audio.freevietnews.com/20070405nltuong.ram

 

7.

Thượng Tọa Thích Giác Đẳng

Tổng Vụ Trưởng Vụ Truyền Thông

Giáo Hội Phật Giáo

Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070225giacdang.ram
 

 

8.

Cụ Phan Vỹ

Việt Nam Quốc Dân Đảng

Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Nguời Việt Hoa Thịnh Đốn

http://audio.freevietnews.com/20070225phanvy.ram
 

 

9.

Tiến sĩ Phan Văn Song

Chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_pvsong.ram
 

 

10.

Gs Nguyễn văn Canh

Tiến sĩ Luật học về Công Pháp Quốc Tế,

Viện Nghiên cứu Hoover về Chiến Tranh, Cách Mạng

Hòa Bình tại Đại học Stanford University, Hoa Kỳ http://audio.freevietnews.com/20070225gs_nvcanh.ram

 

 

11.

Nhà văn Trần Phong Vũ

Điều hành Tủ Sách www.tiengquehuong.com

Chủ bút nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân

http://audio.freevietnews.com/20070227tpvu.ram
 

 

12.
Ông Phạm Đình Khuông,

Phát Ngôn Nhân của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam

Cộng Hòa, phát biểu với tính cách cá nhân

http://audio.freevietnews.com/20070422pdkhuong.ram

 

13.

Giáo sư Lê Hồng, chuyên gia phân tích chính trị,

25 năm làm việc với các trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ.

http://audio.freevietnews.com/20070408gs_lehong.ram

 

14.

Ông Nguyễn Tấn Lạc,

Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị

Cộng Ðồng Việt Nam miền Nam California, Hoa Kỳ
http://audio.freevietnews.com/20070408ntlac.ram

 

15.

Tướng Nguyễn Duy Hinh

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Cố vấn Lực Lượng Quốc Dân Việt Nam

http://audio.freevietnews.com/20070225ndhinh.ram

 

16.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân

Anh ruột của Bs Nguyễn Đan Quế

Chủ tịch Phong Trào Quốc Tế Yểm Trợ

Cao Trào Nhân Bản

http://audio.freevietnews.com/20070226bs_nqquan.ram
 

 

17.

Tiến sĩ Ðỗ Hùng

Đại Việt Quốc Dân Đảng

Chủ tịch Tổ chức Việt Nam Tương Lai

Vietnam Future Foundation, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_dohung.ram

 

 

18.

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Đệ nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng

Chủ tịch Hội Khoa Học và Kỹ Thuật tại Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070407ts_mttruyet.ram19.

Ký giả Kiều Mỹ Duyên

Phóng viên chiến trường miền nam VNCH

Tường thuật sinh hoạt biểu tình ở Nam California

http://audio.freevietnews.com/20070408kmduyen.ram

  

20.

Giáo sư Ðỗ Thị Thuấn, Bút Vàng

Giảng dạy Computer Science

tại California State University, Hoa Kỳ

http://audio.freevietnews.com/20070408butvang.ram

 

  

21

Cụ Nguyễn Kim Như

Em ruột Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền

Hội Trưởng Hội Cao Niên Houston, Texas

http://audio.freevietnews.com/20070224cautam1.ram

 

 KÍNH   NHỜ    PHỔ    BIẾN   VỀ   VIỆT   NAM

qua emails, Paltalk, web, blogs, audio, diễn đàn Internet

 

Nếu quý vị nghe các audio âm thanh không được,

xin vui lòng download www.real.com (free)