Friday, March 27, 2009

Gs Lê Hồng: hãy đứng lên biểu tình

Kính gởi quý vị AUDIO Giáo sư Lê Hồng từ Hoa Kỳ, một chuyên gia nghiên cứu về chính trị học. Gs tâm tình với đồng bào quốc nội, nhận định về hình ảnh Lm Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng ở Toà, kêu gọi đồng bào và các chiến sĩ ở quốc hội hãy đứng 
lên biểu tình, rỉ tai, viết thơ rơi, phổ biến tin tức đấu tranh thật rộng rãi 
 
                   (xin bấm vô đây nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20070408gs_lehong.ram
  
Giáo sư Lê Hồng nói với đồng bào quốc nội
về vụ Cha Lý bị Toà Việt Cộng bịt miệng
 
Hoa Kỳ ngày 8-4-2007
Kính thưa đồng bào ở trong nưóc,
Kính thưa các chiến hữu đấu tranh dân chủ
 
--- Chúng tôi những người Việt tự do sống ỏ ngoại quốc sống ở Hoa Kỳ theo dõi những tiến triễn chính trị ở trong nưóc, chúng tôi rât là bàng hoàng khi chứng kìến cái buổi ở toà kết án Lm Nguyễn Văn Lý. 
 
-- Chính nhà cầm quyền cộng sản cũng nói rằng cần làm sao có một nưóc Viêt Nam dân giầu nưóc mạnh, một xã hội văn minh dân chủ công bằng. Mà cái hình thức bịt miệng một Linh mục ngay trước toà, trong đó có rất nhiều nhà truyền hình 
ngoại quốc, thì đó quả là một cái nhục cho dân tộc Viêt Nam, cho cái chính quyền cộng sản Viêt Nam.
 
---  Điều đó, chúng tôi tha thiết rằng, các chiến sĩ đấu tranh dân chủ trong nưóc, đồng bào trong nưóc, hãy phổ biến điều đó thật rộng rãi, nhất là trong cộng đồng những người Thiên Chúa Giaó. 
 
--- Hãy đứng lên biểu tình, đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản phải phóng thích ngay Lm Nguyễn Văn Lý, để nhân dân Viêt Nam không bị nhục nhã vì một hành vi quá thô bạo, quá dã man. Nếu mà người cộng sản vẫn kêu, vẫn đề cao đây là 
một xã hội văn minh, thì hình thức đó không có thể xảy ra ở thế kỷ 21 này, không có thể xảy ra ở trong đất nưóc Viêt Nam.
 
---  Cái điều đó, chúng tôi mong rằng các chiến sĩ đấu tranh trong nưóc, các đồng bào trong nưóc hãy rỉ tai nhau, hãy truyền bá nhau. Hãy biên những cái thơ rơi gởi cho mọi người, mọi tầng lớp nhân dân. 
 
-- Các đoàn thể đấu tranh, các lực lượng công nhân nông dân, phổ biến rằng chúng ta phải đứng lên để đòi cộng sản trả lại cho người dân quyền tự do bầu cử ứng cử. Chứ không thể nào để cho một nhóm người của đảng cộng sản bốc nhau lên, để mà nắm quyền mãi mãi. 
 
--- Điều đó không thể chấp nhận đưọc, nhân loại không thể chấp nhận đưọc trong thế kỷ 21 nầy. Đó là điều chúng tôi muốn tha thiết kêu gọi đồng hưong và các chiến sĩ dân chủ trong nưóc tiếp tay. Và chúng tôi ngoài này luôn luôn tiếp tay đấu tranh với các vị ở trong nưóc. Xin thành thật cám ơn.
 
http://audio.freevietnews.com/20070408gs_lehong.ram  
 
Giáo sư Lê Hồng
Hoa Kỳ ngày 8-4-2007
 
Nếu quý vị nghe âm thanh không được, 
xin vui lòng download www.real.com (free)