Friday, March 27, 2009

Cụ Nguyễn Kim Như: Tuyệt Thực theo Lm Nguyễn văn Lý (24/2/2007)

Cụ Nguyễn Kim Như
Em ruột Đức Giám Mục Nguyễn Kim Điền
Hội Trưởng Hội Cao Niên Houston, Texas


http://audio.freevietnews.com/20070224cautam1.ram

Phát Biểu của Cụ Nguyễn Kim Như

từ Hoa Kỳ kính gởi "Nhóm Linh Mục

Tinh Thần Nguyễn Kim Điền" ở Huế.

  

Kính thưa quý Linh mục ở quốc nội trong "Tinh Thần Linh mục Nguyễn Kim Điền", chúng con là Micae Nguyễn Kim Như và Đỗ Minh Đức. Ngày hôm nay chúng con thi hành những nguyện ước trong năm qua. Khối 8406 ở hải ngoại thi hành chung ước nguyện rằng:   nếu trong quốc nội có những thành viên của Khối 8406  tuyệt thực thì hải ngoại này cũng đồng thanh tuyệt thực tiếp theo, hưởng ứng theo, trong uớc nguyện đó. Vậy hôm nay từ 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 24 tháng 2, 2007, chúng con khởi đầu từ 9 giờ sáng bắt đầu tuyệt thực.

 

Việc tuyệt thực có những đồng bào địa phương tham dự, gồm có ban điều hành đại diện cộng đồng ở thành phố Houston và phụ cận, các đảng phái, như đại diện Đảng Vì Dân do anh chị Nguyễn Công Bằng đến dự. Có đại diện của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. Có đại diện của Liên Minh Quang Phục Việt Nam. Và có đại diện của Hội Đồng Liên Tôn, Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Sau phần Chào Cờ và Mặc Niệm, đến giờ tuyệt thực, thì có những phát biểu ý kiến của các nơi, các đại diện của đoàn thể chánh trị. Thứ nhứt, là đại diện của Đảng Vì Dân do anh Nguyễn Công Bằng và phu nhân phát biểu ý kiến.

 

Sau đó thì chúng con thi hành tuyệt thực gồm có Nguyễn Kim Như, Đỗ Minh Đức và 3 thân  hữu Houston tình nguyện gồm có 5 người tất cả. Sau những phát biểu ý kiến và những tham gia, thì chúng con thi hành nhiệm vụ ngồi tuyệt thực, mặc áo vàng bên ngoài có những  khẩu hiệu cầu nguyện cho Lm Nguyen Van Lý và các đại diện của Đảng Thăng Tiến Việt Nam trong quốc nội.

 

Sau đó chúng con tiến hành tuyệt thực giờ qua giờ, ngày qua ngày. Chúng con thiết lập thỉnh nguyện thơ xin chữ ký của đồng hương, để gởi lên chánh giới của Hoa kỳ, đòi hỏi chánh giới can thiệp vào sự bạo ngược của bạo quyền CS đàn áp các chiến sĩ dân chủ dân quyền ở trong nước.

 

Có 2 ông dân biểu địa phương gởi thơ tới, để khích lệ sự hiện diện tuyệt thực ngày hôm nay và nguyện xin cho cuộc tổ chức được thành công mỹ mãn. Có đài truyền hình SBTN Houston địa phương,  Radio Saigon Houston, Radio Tiếng Nước Tôi Houston. Sự hiện diện của họ phỏng vấn những người nơi đây là rất khích lệ.

 

Cầu mong cho có các cuộc biểu tình tuyệt thực tương tự. Mong chúng con hiệp thông cùng góp sức. Đây là sự khích lệ rất hài hoà, từ trước tới giờ mới có sự hiệp thông như vậy. Xin Cha Lợi Cha Lý và quý Linh mục ơ quốc nội  yên tâm. Chúng con hằng theo dõi những biến chuyển trong nước. Đồng bào sẵn sàng làm nhiệm vụ ... họ đến ký tên trong danh sách đó.  

 

Cuộc tuyệt thực của chúng con thành công mỹ mãn. Sau đó đến giờ bế mạc thì các hội đoàn, những người thiện nguyện và đồng bào đến chung vui với các con, làm lễ bế mạc, và kết quả mỹ mãn.

 

Lời tường thuật này để kính tin cho các Linh Mục trong Tinh Thần Lm Nguyễn Kim Điền, để phấn khởi. Ngoài này chúng con còn có những kế hoạch liên tục tuần tới, và sẽ tiếp tục làm những cuộc thắp nến, biểu tình và tuyệt thực tiếp theo trong tương lai.

 

Mong quý LM trong "Tinh thần LM Nguyễn Kim Điền"  yên tâm và cầu nguyện giúp sức cho chúng con có những tinh thần tranh đấu và thông cảm với đồng bào trong nước gặp nạn đau thương. Mong hồn thiêng sông núi phù hộ cho con dân Việt Nam hơn 84 triệu ở trong nước  và  ở hải ngoại trên 3 triệu người Việt Nam cùng một lòng và hướng về tương lai đất nước có dân chủ tự do và nhân quyền.

 

Con xin thành thật cám ơn các Cha. Các Cha có tấm lòng như vậy thì chúng con phải đáp ứng thiết thực và hy sinh. Sự hy sinh ở trong nước rất đáng kể và rất đáng khâm phục. Chúng con đáp lại phần nào sự hy sinh nhỏ mọn này, để đáp ứng và làm đẹp lòng dân tộc Việt Nam và Tổ Quôc Việt Nam, con xin kính chào các LM trong "Tinh Thần LM Nguyễn Kim Điền"

 

-- Cụ Nguyễn Kim Như, 24-2-2007

Em Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền,

Trưởng Ban Điều Hành Trung Tâm Lạc Hồng,

 Hội Trưởng Hội Cao Niên Houston

 

http://audio.freevietnews.com/20070224cautam1.ram

 

Nếu quý vị nghe âm thanh không được,

xin vui lòng download www.real.com (free)