Tuesday, June 2, 2009

Kinh Hòa Bình -- Thánh Phanxicô khó khăn

Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô khó khăn, 
Linh Mục Kim Long phổ nhạc,
nhạc sĩ Liên Bình Định hòa âm, www.catruong.com
 
Ba^'m nghe nha.c  Kinh Ho`a Bi`nh
Download    Kinh Ho`a Bi`nh


Kinh Hòa Bình
Lạy Chúa từ nhân! 
Xin cho con biết mến yêu 
Và phụng sự Chúa trong mọi người. 
Lạy Chúa xin hãy dùng con 
Như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thưong vào nơi oán thù, 
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục, 
Ðem an hòa vào nơi tranh chấp, 
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm. 
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, 
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng 
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm 
Ðem niềm vui đến chốn u sầu. 
Lạy Chúa xin hãy dạy con: 
Tìm an ủi người hơn được người ủi an 
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết 
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân 
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí
Ơn An Bình.
Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô khó khăn, Linh Mục Kim Long phổ nhạc, nhạc sĩ Liên Bình Định hòa âm, www.catruong.com
 
    *