Saturday, June 6, 2009

Lm Nguyễn Uy Sĩ: Chúng ta luôn cầu nguyện hỗ trợ quê nhà

Cám ơn quý vị giúp thực hiện các audio và text và phổ biến các lời tâm tình từ hải ngoại đến đồng bào Thái Hà. Xin tiếp tay chuyển tin về VN qua emails, phát thanh, Internet, truyền tay, cài các AUDIO-LINK lên các websites.
Muốn download audio để phát thanh, đổi .M3U -->.MP3
----------------------
http://audio.freevietnews.com/20080926_lmnguyenuysi.m3u
(bấm nghe âm thanh)

CHÚNG TA LUÔN CẦU NGUYỆN HỖ TRỢ QUÊ NHÀ

Lm Nguyễn Uy Sĩ

Xin kính chào Đức Tổng Giám Mục,
các Cha, cũng như toàn thể giáo dân địa phận Hà Nội,

Con là Linh Mục Nguyễn Uy Sĩ, con hiện làm giám đốc Trung Tâm Công Giáo tại địa phận Orange, thành phố Santa Ana tại California. Hôm nay con xin có một vài lời tâm sự cùng với Đức Cha, quý Cha cũng như toàn thể giáo dân tại giáo phận Hà Nội, nhất là các giáo dân tại giáo xứ Thái Hà.

Truớc hết, con xin được bày tỏ một tấm lòng rất là yêu mến và khâm phục tất cả các vị đã chứng tỏ cho chúng con ở bên này thấy lòng can đảm bất khuất của các vị, khi đang đương đầu với sự đàn áp của nhà cầm quyền tại Việt Nam.

Hôm nay con vừa mới đi về dự một cuộc thắp nến tổ chức tại Orange County này. Đã có khoảng chừng 8000 đến 10,000 người dân Việt Nam sinh sống tại Orange County California này đã đến tham dự và thắp nến. Trong đó cũng có Hội Đồng Liên Tôn, các anh em ca sĩ nghệ sĩ, các thành phần trong giới truyền tin thông tin ở khu vực này, đã đến rất đông đảo.

Con rất lấy làm cảm động vì tinh thần đoàn kết yêu thương nhau của người Viêt ở đây đã được thể hiện rất là cao. Con chia xẻ như vậy, điều nghe được như vậy, nhìn được như vậy, để xin Đức Tổng và các Cha cũng như các anh chị em giáo dân được lên tinh thần. Đó là mục đích mà tụi con đã thực hiện buổi chiều thắp nến hôm nay, để bày tỏ lòng hiệp thông, cũng như sự hỗ trợ tinh thần, và sự cầu nguyện, cho đời sống tinh thần của chúng con nữa.

Chiều hôm nay, con chỉ xin có vài lời để thưa cùng với tất cả mọi người đang tranh đấu cho nhân quyền, cho sự công bình, công lý ở Đất Nước Việt Nam cuả chúng ta. Ở nước ngoài, con không biết làm gì hơn là cầu nguyện, rồi khuyến khích nhắc nhở giáo dân ở địa phương này luôn luôn cầu nguyện hỗ trợ cho quê nhà.

Con xin được thưa là tất cả những gì thực hiện ở Việt Nam để tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, thì các Đức Cha các Cha và các anh chị em giáo dân sẽ không bao giờ lẻ loi. Vì chúng con ở bên này tuy là ở xa xôi nhưng luôn luôn hướng tâm hướng lòng về quê hương. Và chúng con hứa sẽ làm tất cả những gì chúng con làm được trong tầm tay của chúng con, để giúp đỡ cho quê nhà trong công cuộc tranh đấu này.

Chiều hôm nay trong buổi thắp nến, có sự đại diện của tất cả những dân biểu, cũng như những vị có chân đứng trong chính quyền ở địa phương này. Họ đã hứa, có những người Mỹ nữa, hứa là họ đang thành lập một ban dân biểu, để đi về Washington, rồi thưa lên cho chính phủ Hoa Kỳ về sự việc đang xảy ra này. Để lập tức đòi chính phủ Hoa Kỳ tố cáo nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo, để đặt nước cộng sản Việt Nam vào danh sách các nước trên thế giới đang bị dòm ngó vì không tôn trọng nhân quyền.

Đây là việc chúng con cố gắng sẽ làm, để từ đó gây ảnh hưởng, cho một phần nào đó bảo vệ các anh chị em ở quê nhà đang lên tiếng đòi lại điều cần thiết cho cuộc sống là quyền lợi của người dân. Và nhờ vậy có thể áp đảo được nhà cầm quyền cộng sản không mạnh bạo với quý Cha quý anh chị em.

Con chỉ xin thưa một vài điều như vậy để tâm tình với Đức Cha, cũng như quý Cha và quý Anh chị em. Con xin tiếp tục cầu nguyện, chính bản thân con và Cộng Đồng dân Chúa ở Orange County sẽ tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ, hiệp thông với quý Cha, quý anh chị em ở Thái Hà, cũng như tại giáo phận Hà Nội và trên toàn cõi Đất Nước Việt Nam.

Con xin cám ơn quý Cha và quý Anh Chị Em đã cho con cơ hội chia xẻ tâm tình chiều hôm nay. Xin Chúa chúc lành.

Linh mục Nguyễn Uy Sĩ
Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo
Địa Phận Orange, California Hoa Kỳ
09.26.2008
--------------