Wednesday, June 17, 2009

Ý chí tiền nhân

Những lời hay ý đẹp cổ kim sau đây
ca ngợi lòng yêu nước và dấn thân vì
Tổ Quốc, sự can đảm, chí khí anh hùng.
Xin quý vị truyền đi. Kính nhờ bổ túc, tiếp
tay chuyền đuốc lửa từ muôn năm xưa....

*

Can đảm tức là thích Sự Sống và coi cái Chết như không (Le courage, c'est d'aimer la Vie et de regarder la mort d'un regart tranquille
-- J. Jaurès


Biểu hiệu cho Đất Nước không phải là những bậc vua chúa danh nhân, chính là đám dân hèn không tên không tuổi.
-- Nhất Linh

Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai !
Giả sử tiền đồ tận di thản
Anh hùng hào kiệt giả dung thường
-- Phan Bội Châu

Anh hùng có sá chi thua được
Tiết nghĩa nào phai với đất trời
Anh hùng mạc bả doanh du luận
Vũ trụ trường khan tiết nghĩa lưu
-- Nguyễn Hữu Huân


Anh hùng cứng cổ danh thơm mãi
Thẹn chết bao nhiêu lũ cúi đầu
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ
Tu sát đê đầu vị tử nhân
-- Huỳnh Mẫn Đạt


Tinh thần chết đặng hay không !
Kìa tráng liệt, nọ anh hùng
Còn nước còn non, còn chính khí !
-- Cụ Phan Bội Châu


Anh hùng mấy mặt xưa nay
Trăm năm nát với cỏ cây cũng là
-- Bích Câu Kỳ Ngộ


Ta muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp người ta !
-- Triệu Trinh Nương


Vì nước, tấm thân này còn mất cũng cam
Giúp đời là cái nghĩa đáng làm,
nên hư nào ngại
-- Nguyễn Đình Chiểu


Ưu thế kỷ hồi thương hải khấp
Kinh nhân nhất chỉ ngọc sơn đồi
-- Phan Bội Châu
Lo nước bao phen sa huyết lệ
Tin quê đưa tới luống kinh tâm
(Đào Trinh Nhất dịch)


Ai chết vì giang sơn là sống vĩnh cửu
(Qui meurt pour le pays vit éternellement)
- Robert Garnier


Ta chỉ có một nấm mồ
mà ta phải đem cả tính mệnh gìn giữ, đó là
Giang Sơn Việt Nam
-- Phan Đình Phùng


Kẻ nào hiến thân cho Tổ Quốc là chọn một cái chết vinh quang (A glorious death is his, who for his country falls).
-- Homer

Tôi chỉ hiến cho Tổ Quốc không có gì hơn là máu, cần lao, nước mắt và mồ hôi (I have nothing to offer my country but blood, toil, tears and sweat).
-- Churchill

Chí những toan xẻ núi lấp sông
Làm nên đấng anh hùng đâu đấy tỏ
-- Nguyễn Công Trứ

Anh hùng tiếng đã gọi rằng
Giữa đường dễ thấy bất bằng mà tha
-- Nguyễn Du

Sự an phận là một tật xấu của những tâm hồn hèn yếu, và của những thế kỷ vắng bóng anh hùng. Ở đấy là bãi hoang địa ảm đạm chôn vùi ý thức tân thời.
-- Tybalt

Im hơi lặng tiếng là một đức hay. Nếu danh dự bắt buộc phải lên tiếng mà lặng im, thì là một sự hèn nhát (Le silence est une grande vertu. It n'est une lâcheté que si l'honneur exige de le rompre)
-- Lacordaire

Người quân tử lấy Đức, kẻ tiểu nhân lấy sức. Cái sức phải để cho cái Đức sai khiến
Quân tử dĩ đức, tiểu nhân dĩ lực.
Lực giả đức chi dịch giã
-- Tuân tử


Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất
Nghèo hèn không làm ta thay đổi
Bạo lực không làm ta khuất phục

Điều làm nên đại danh của một người, chính là sự can đảm. Phải tự lực chiến đấu với tất cả. Phải chịu muôn vàn cay đắng (Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est le courage. Il faut se battre avec tout. It faul être très, très, très malheureux).
--Clémenceau

Chân can đảm là một trong những nét tượng trưng cho chí khí lớn. Can đảm trong cảnh hoạn nạn là nhẫn nại. Can đảm trong lúc khốn cùng là kiên trì. Can đảm nơi chiến trường là dũng cảm. Can đảm chống bất công là khẳng khái...
-- (Vauvenargues)

Đã biết rằng anh hùng thì chẳng quản
Trăm trận một trường oanh liệt
Cái Sinh không, cái Tử cũng là không
-- Nguyễn văn Thành

Nếu phải chết,
chúng ta chết một cách anh dũng
-- Victor Hugo

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử ?
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh !
-- (Văn Thiên Tường)
Ngàn xưa nhân thế ai không chết ?
Chết để lòng son rạng sử xanh !