Tuesday, April 7, 2009

Cụ Phan Vỹ: Cầu Nguyện là Vũ Khí

Cụ Phan Vỹ, cư sĩ Phật Tử, chí sĩ yêu nước 87 tuổi, nhà cách mạng lão thành của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Từng bị tù 7 lần thời Pháp thuộc và trong nhà tù cộng sản. Cụ là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu, và là cháu ruột Cụ Phan Khôi. Cụ Phan Vỹ nói trực tiếp với Việt Cộng. Cụ tâm tình và cất lời cầu nguyện thiết tha xin Ơn Trên Trời Phật mười phương che chở cho Cộng Đồng Công Giáo ở Thái Hà thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.
                (bấm nghe âm thanh) 

 

Cầu Nguyện là Vũ Khí

 

--- Tôi biết các anh có nhiều lý do ...kẹt lắm, các anh thấy tình hình Đông Âu, tình hình thế giới, các anh dại gì mà không tìm lấy một lối thoát đẹp đẽ và vinh hiển hay sao ? Nhưng cái đó là quyền của mỗi người. Tôi thì tin đó là định mệnh của mỗi người. Tôi hoàn toàn tin định mệnh ! Nếu tôi không tin định mệnh, thì tôi đâu có ngang tàng trong 13 năm tù ở ngoài Bắc !

 

-- Tôi chưa bao giờ đầu hàng cộng sản ! Và tôi cũng không bao giờ thù oán họ, mặc dù chính gia đình tôi bị họ sát hại. Nhưng tôi không bao giờ oán, vì tôi nghĩ rằng tội ai làm nấy chịu ! Cho nên tôi luôn luôn không có nghĩ tới việc oán thù đối với cộng sản, một cách như người thường ! Các anh hãy coi lại sự việc đó, để mà tìm một lối thoát nào cho tốt đẹp. 

 

--- Tôi xin thưa với bà con rằng, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, tôi thì ở tù kể ra tới 7 lần lận, với cộng sản thì 2 lần. Lần thứ nhất năm 1945, và lần thứ nhì là 13 năm ngoài Bắc. Tôi hoàn toàn chống đối cộng sản từ đầu đến đuôi ! Tôi tin vào định mệnh, ngay trong tù tôi đã tranh đấu, rồi cũng không sao !!

 

--- Ngày sắp ra tù về tại Nam Hà, Nguyễn Tú là cháu Nguyễn cơ Thạch kêu tôi lên xác định tội lỗi, tôi cũng khẳng khái nói rằng tôi không có tội gì. Họ làm vậy vì sợ sau này sợ tôi khiếu nại là không có tội gì mà tại sao giam lâu ? Tôi khẳng khái nói với Nguyễn Tú rằng tôi không có tội gì, tôi không giết ai cả, nhưng tôi là kẻ giết cộng sản vì cộng sản chết vì tay tôi, vì chính tôi đề ra chiến dịch Tố Cộng toàn quốc năm 1955 ! Lúc đó ông Ngô Đình Diệm còn đang làm thủ tướng đã về Quảng Nam gắn cho tôi Đệ Nhất Huân Chương Bội Tinh vì cái công đó. Tôi vừa nói xong thì Nguyễn Tú giật mình ngó tôi liền. Tôi nói:  đừng ngó, đừng rắc rối, vì các anh hãy coi ai giết vợ tôi trước ! Nhưng tôi không oán thù gì cả...Câu chuyện dài lắm, không bao giờ nói cho hết cả.....

 

--- Thưa đồng bào, câu chuyện Thái Hà xảy ra, tôi theo dõi rất kỹ. Hôm nay tôi xin đóng góp phần cầu nguyện cho Thái Hà. Đối với tôi, về vấn đề tranh đấu, không một vũ khí nào trang trọng bằng vũ khí CẦU NGUYỆN! Cầu nguyện! Những người nào không cầu nguyện thì không thấy được giá trị của nó !

 

--- Sau một thời gian đi tranh đấu, cách đây 6 tháng, sau khi vào Liên Hiệp Quốc ra, tôi tuyên bố trong các nhóm tranh đấu tôi đóng cửa ở nhà (1 năm), chỉ để cầu nguyện bộ Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là bộ kinh dài 600 quyển. Để cầu nguyện cho Đất Nước, cầu nguyện cho đồng bào.

 

-- Và hôm nay, thấy tình hình Thái Hà xảy ra, mọi người lên tiếng cầu nguyện, tôi cũng xin phép đóng góp một phần nào. Đó là ý nguyện của tôi. Xin quý vị thông cảm.
 
Quý vị bấm audio-link này nghe Cụ Phan Vỹ cầu nguyện theo Đạo Phật)

 

KÍNH NHỜ CHUYỂN TIN CHO VIỆT NAM
 
    *