Saturday, April 18, 2009

Lm Ðinh Xuân Minh: Cha Lý, trang chiến sĩ oai hùng

Thiên Chúa hằng ở bên Lm Nguyễn Văn Lý
như một trang chiến sĩ oai hùng

 
Lm. Gioan Baotixita Ðinh Xuân Minh

Vào đúng ngày 30/03/07 lúc 6 giờ sáng bên VN, tức 1 giờ sáng bên Ðức Quốc, điều tôi có thể làm cho cha Lý và những chiến sĩ đấu tranh Dân Chủ: Anh Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, chị Hoàng Thị Anh Ðào, chị Trần Thị Lê Hằng… trong giờ phút tập quyền tay sai CSVN đưa cha Lý và những nhà đấu tranh dân chủ ra tòa, riêng đối với tôi hữu hiệu nhất, đó là lời cầu nguyện, đó là Thánh Lễ, trong giây phút này.
 
Tôi lấy bài đọc Thánh Thư trong ngày, tuần thứ năm mùa chay. Bỗng dưng tôi thật xúc động khi đọc những lời trong kinh thánh, thật phù hợp với tình huống hiện nay của Lm Lý, cũng như của những vị chiến sĩ Dân Chủ Hòa Bình bị mang ra tù hiện nay.
 
Bài thánh thư như sau:
"Con nghe biết bao người vu cáo:
"Tố cáo đi, ta hãy tố cáo nó đi!
Biết đâu nó sẽ mắc hớ và ta sẽ thắng được nó, và ta sẽ báo thù được nó
Nhưng Gia vê hằng ở với con như một trang sĩ oai hùng,
bới thế những kẻ bách hại con, sẽ thất điên bát đảo, và nhục nhã ê chề:
đó là một nỗi nhục muôn đời không thể quên.
Lạy Thiên Chúa các đạo binh,
Ðấng dò xét người công chính, Ðấng thấu xuất tâm can,
con sẽ thấy Ngài trị tội chúng đích đáng,
vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài.
Hãy ca tụng Ðức Chúa, hãy ngợi khen Ðức Chúa,
vì người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo "
(Gêremia 20, 10-13)
 
Lm Nguyễn văn Lý có được sự dũng cảm đến ngày hôm nay, tôi tin chắc chắn có sự hướng dẫn và giúp đỡ của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay, 30/03, khi bạo quyền CSVN đưa Người ra tòa án Nhân Dân cùng với những chiến sĩ Dân Chủ Hoà bình, thì thật ứng nghiệm với bài kinh thánh được Giáo Hội đọc vào ngày hôm nay, thứ sáu 30/3.
 
Lm Lý đã nghe và biết bao nhiêu kẻ tiểu nhân CS vu cáo cho người. Bạo quyền CSVN chỉ có luật rừng, và đã xử dụng luật rừng để kết tội Lm Lý. Nhưng Thiên Chúa luôn hằng ở cùng với Lm Lý. Và Người như một trang sĩ oai hùng.
 
Qua những văn thư của Lm Nguyễn văn Lý gửi ra hải ngoại, trước khi Người sẽ ra tòa, thì chúng ta đều đọc được cái chí khí, cái dũng cảm oai phong mãnh liệt của Lm Nguyễn Văn Lý.
 
Vi nhờ có Ðức Chúa hằng ở cùng bên Lm Lý, bới thế những kẻ bách hại Lm. Lý, "sẽ thất điên bát đảo, và nhục nhã ê chề ". Không những Thiên Chúa giải thoát Lm Lý khỏi bè lũ qủy đỏ " khỏi tay phường hung bạo", mà Thiên Chúa còn  "trị tội chúng đích đáng".
 
Sau bài thánh Thư là bài đáp ca. Bài đáp ca cũng thật thích hợp với hoàng cảnh hiện nay của cha Lý và của các nhà chiến sĩ hoà bình dân chủ:
 
Ðáp: Chúa canh giữ chúng ta, như mục tử canh giữ đàn chiên
"Muôn dân hỡi, lắng nghe lời chúa
Và loan đi các đảo xa vời,
rằng Ðấng đã phân tán Ít-ra-en,
cũng chính Người sẽ thâu tập lại,
canh giữ họ như mục tử canh giữ đàn chiên.
 
Vì Chúa đã cứu chuộc nhà gia-Cóp,
giải thoát họ khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.
Họ sẽ reo mừng đi tới đỉnh Xi-on,
lũ lượt kéo nhau về hưởng ân lộc Chúa "
 
Ðọc những câu thánh vịnh này, Thiên Chúa chứng tỏ quyền năng của Người, giải thoát những người yếu đuối khỏi tay kẻ mạnh hơn nhiều.
 
Vâng, tất cả chúng ta, những người yêu chuộng công lý hoà bình tự do, sẽ vui mừng, lũ lượt kéo nhau về hưởng an lộc Chúa.
 
Lạy Chúa, xin chấp nhận lời cầu và lễ vật của chúng con, mà ra tay nâng đỡ phù trì các Kytô hữu đang bị bách hại vì Ðức Tin, đang trải qua cơn thử thách ngặt nghèo.
 
Giữa bao nỗi gian lao thử thách, xin Chúa ban cho cha Lý và các chiến sĩ Hoà Bình Dân Chủ luôn sự can đảm vác thánh gía đi theo Ðức Ky tô, dám hiên ngang làm chứng cho sự thật và công lý mà không hề hổ thẹn.
 
Dân tộc chúng con đã mất tự do. Xin Chúa ban cho dân tộc chúng con được hưởng tự do tôn giáo, hưởng bầu khí tự do dân chủ thật sự. Xin Chúa giải thoát dân tộc chúng con khỏi ách CS độc tài gian ác.
 
Chúa nói: "Phúc thay cho anh em khi vì thầy mà bị người ta vu khống và ngược đãi.
Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời rất lớn lao".
Mt 5, 11-12.
 
Lm. Gioan Baotixita Ðinh Xuân Minh