Wednesday, April 15, 2009

Ls Lâm Lễ Trinh: Cách mạng giải phóng Dân Tộc

Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh:
Cuộc Cách Mạng
Giải Phóng Dân Tộc Việt

(quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20070226lamletrinh.ram


Hoa Kỳ ngày 26 tháng 2, năm 2007


Kính thưa các đồng bào ở nước ngoài và
đăc biệt là các thân hữu hiện nay đang
đấu tranh cam go ở quốc nội
,

Đầu năm Đinh Hợi, xin có vài lời với các bạn. Trong năm nay đồng bào ở hải ngoại, đăc biệt ở Hoa Kỳ và tại Cali đã ăn Tết rất lớn, trong không khí hoan hỉ và phồn thịnh. Nhưng cái Tết Đinh Hợi năm nay đồng thời đánh dấu 32 năm quản lý miền Nam của cộng sản Bắc Việt. Vì vậy, hôm nay chúng tôi xin có vài lời nhận xét về sự quản lý tồi tệ của cộng sản cho tới nay.

Như các bạn biết, sự quản lý nó đi qua 2 giai đoạn. Thứ nhất là từ tháng 4-1975 cho tới 1986. Các bạn còn nhớ, sau khi miền Nam bị bức tử trước sự nín lặng khiếp nhược của thế giới, thì
bọn cộng sản Bắc Viêt đã xua quân vào chiếm cứ miền Nam, và chúng đã hành động như cái bọn thổ phỉ Tầu và Pháp của thời thực dân.

Chúng đã tràn vào dưới vĩ tuyến 17, họ đã noi gương cái thái thú Tầu và thổ phỉ Pháp. Họ đã thống trị, vơ vét vàng bạc châu báu, máy móc, đồ quý chở về bắc. Họ đập phá các di tích lịch sử, huỷ diệt các sách vở, bắt dân đi học tập mút mùa, đày đi vùng kinh tế mới, đập phá nghĩa trang mồ mã, thay đổi tiền bạc, thay luôn cả tên thủ đô Saigon, như cộng sản đã làm ở bên Nga Sô.

Thưa các Bạn, cung cách cai trị nước của người cộng sản đã để lộ cái tư cách ngoại quốc của họ. Bởi vì họ bảo vệ quyền lợi của quan thầy Nga Tầu, bất chấp mọi sự thiệt thòi của dân Việt. Các bạn còn nhớ, Hồ chí Minh đã mê muội nghe lệnh Mao trạch Đông cho thi hành tàn bạo cái kế hoạch Cải Cách Ruộng Đất từ năm 1953 tới 1956, sát hại trên 1,000.000 (một triệu) nông dân vô tội, và bắc Việt cũng đã câm miệng. Năm 1958, trước cảnh hạm đội Trung Cộng đè bẹp hải quân Việt Nam để cưỡng chiếm Hoàng Sa, chẳng những thế mà Phạm văn Đồng còn nhìn nhận bằng công văn Trung Việt của Bắc Kinh trên đảo này. Đó là giai đoạn thứ nhất.

Còn giai đoạn 2, thưa các bạn, vào năm 1986, để cứu vãn sự sụp đổ chính trị và kinh tế của Việt Nam cộng sản, vì cộng sản đã tuân theo lệnh của Gorbachev áp dụng cái mà chúng gọi là "đổi mới". Và chúng bị bắt buộc phải chấp nhận cái thể thức gọi là kinh tế tự do, mà chúng cho thêm một cái đuôi là "theo tinh thần xã hội chủ nghĩa". Cho đến ngày hôm nay, họ vẫn không giải thích được thế nào là kinh tế thị trường theo xã hội chủ nghĩa. Cái lề lối bịp bợm của cộng sản là để cứu vãn chế độ. Và cũng nhờ thế mà Hoa Kỳ đã bãi bỏ cấm vận và đã nối lại bang giao với cộng sản Việt Nam.

Bắt đầu từ 2006, cộng sản Việt Nam đã qua một khúc quanh mới, là điều chúng được chấp nhận vào tổ chức WTO, vào tổ chức APEC và chúng đã dùng những mánh khoé để bịp bợm tuyên truyền, để ru ngủ thế giới, nhất là Hoa Kỳ. Chúng ta biết là gần đây Nguyễn tấn Dũng đã tuyên bố là cởi mở hơn, khi trả lại Nghĩa Trang Quân Đội cho chính quyền dân sự địa phương. Nhưng đây cũng là một cái trò hề của cộng sản, bởi vì đây không phải là sự nhìn nhận sự sai lầm của họ, mà họ muốn chế biến, họ muốn biến cái nghĩa trang của chúng ta thành một caí vùng để mà xây dựng kinh tế cho chúng.


Thưa các ban, trước hoàn cảnh đó, chúng ta đặt câu hỏi: chúng ta phải làm gì ? Trong khi mà Nguyễn tấn Dũng đi qua viếng Đức Giáo Hoàng tại Vatican, và để cho dân chúng cởi mở chất vấn trên truyền thanh truyền hình, thì đồng thời họ cũng cho
khủng bố một cách trắng trợn các nhà tu hành ở bên trong nước, từ Cha Nguyễn Văn Lý qua tới các nhà lãnh đạo bên Phật Giáo.

Cái chuyện vừa rồi chúng cho tăng đoàn của Thích Nhất Hạnh về, để mà tuyên truyền hoà giải hòa hợp, tôi nghĩ là một trò hề mới. Chúng tuyên bố chúng muốn giải oan cho những người đã chết trong cuộc chiến tranh vừa qua, đó là một cái trò khiêu khích và bịp bợm. Bởi vì chúng đã không ban hành công lý cho người sống, không ban tự do cho người sống, thì nói gì chúng tưởng tới những người đã chết. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cẩn trọng trong giai đoạn sắp tới, để đừng lầm vào những mưu mô của cộng sản.

Thưa các bạn, chúng ta vẫn biết rằng, cái bọn cộng sản chỉ lùi bước khi nào họ yếu thế trước đối phuơng. Tuy là dốt, nhưng cái bọn lãnh đạo cộng sản là bực sư ở trong cái truờng tranh đấu. Họ không có dại vì ký vào những bản án tử hình của mình, khi biết không thể từ chối rút lui trước làn sóng cách mạng.

Các bạn hỏi tôi,vậy chớ nước chúng ta trước sự quản lý tồi tệ của cộng sản sẽ đi về đâu ? Chúng tôi nghĩ rằng, lịch sử Việt Nam chúng ta là lịch sử tranh đấu rất là gian khổ, chúng ta luôn luôn tìm cách tồn tại giữa các đế quốc, nhất là đế quốc Tầu. Và ngày hôm nay, đế quốc thứ hai đó là Hoa Kỳ. Chúng ta vẫn biết rằng cộng sản biết rõ hơn ai hết, là nếu mà chúng theo bọn Tầu đó thì chúng sẽ mất đất. Nếu mà họ theo Hoa Kỳ, theo chủ nghĩa Tự Do, thì trước sau gì họ cũng sẽ mất đảng.

Chúng tôi nghĩ rằng, để mà thay thế cuộc cách mạng áp bức của cộng sản, chúng ta cần một cuộc cách mạng mới, để thay đổi tât cả những cái lỗi lầm sơ sót của cộng sản. Chúng tôi nghĩ rằng cách mạng cộng sản đã làm băng hoại đất nước, chúng ta cần phải có một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Không có một giải pháp và một sự chọn lựa nào khác hơn, mà tôi nghĩ là cộng sản không thể cưõng nổi. Hai cái nguyên tắc thiên nhiên đó là "cùng tắc biến", và "tương quan nhân quả". Cùng tắc biến, là khi chúng áp bức dân chúng quá, thì tự nhiên dân chúng sẽ nổi loạn. Chuyện đó chúng không thể cản nổi. Và chúng đã gây quá nhiều tội ác, thì chúng phải trả, trả những cái nợ mà chúng đã gây ra. Chúng tôi nghĩ rằng một ngày kia, chúng sẽ không thoát nổi cái hoàn cảnh đó.

Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, chúng ta phải thận trọng. Chúng ta không thể ngồi đó chờ đợi và tin tưởng vào sự giúp đỡ của ngoại bang.
Hoa Kỳ càng ngày càng khắn khít với cộng sản Việt Nam. Cộng sản ngày hôm nay đang áp bức và vi phạm những quyền tự do, với cái sự nín lặng của Hoa Kỳ. Vì quyền lợi của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ vẫn nương tay với cộng sản Việt Nam. Đồng minh Hoa Kỳ vẫn không bao giờ thay đổi cái chế độ ích kỷ của họ.

Tôi nghĩ rằng cộng sản hiện bây giờ đang tiến sâu vào cái giai đoạn thoái trào. Cộng sản đã hết thời, thất thế, lụn suy. Ngày hôm nay có một sự chia tay ý thức hệ, đúng hơn là một sự ly hôn vĩnh viễn giữa Đảng và Dân. Mất dân, cộng sản đang mất tất cả. Tôi nghĩ rằng trong cái chiều dài cuộc chiến Việt Nam, Hồ chí Minh và đảng cộng sản đã tận dụng được sức mạnh của dân, để mà chiến thắng, họ đã bỉ ổi đạt được dân. Còn Miền Nam đã thảm bại vì chúng ta không nắm được dân.

Vậy tôi nghĩ rằng, muốn thành công, chúng ta phải thức tỉnh. Chúng ta phải học hỏi về những sai lầm và cơ hội bỏ lỡ trong dĩ vãng. Chúng ta phải trở về nguồn, tức là phải trở về với dân tộc, xây dựng dân tộc thành một sức mạnh vô địch, thành một thành trì che chở chế độ phát sinh từ dân, bởi dân và của dân. Có nghĩa rằng cái sức mạnh dân tộc cộng với kinh nghiệm đấu tranh, và lòng yêu nước nồng nhiệt sẽ giúp cho giới lãnh đạo ngày mai sáng suốt tạo thời cơ để mà xây vận nước.

Thưa các bạn, về nguồn, thức tỉnh và cuộc chuyển tiếp khó khăn, đó là 3 đề tài, 2 cái đề tựa các cuốn sách mà chúng tôi mới viết ra. Chúng tôi nghĩ rằng, chúng ta không còn giải pháp nào khác, là giải pháp dân tộc. Bởi vì chỉ có dân mới tạo ra một chính quyền chính quy và nắm được cái chính nghĩa.

Xin cám ơn các bạn.

Tiến sĩ Lâm Lễ Trinh
Hoa Kỳ, ngày 26-2-2007

http://audio.freevietnews.com/20070226lamletrinh.ram

Nếu quý vị nghe âm thanh không được,

xin vui lòng download www.real.com (free)

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

http://audiofreeviet.blogspot.com

*