Tuesday, April 7, 2009

Lm Trần Đức Phương: Kiên cường giữ vững niềm tin và can đảm

Kiên cường giữ vững niềm tin

và can đảm

 

Linh Mục An Phong Trần Đức Phương  

http://audio.freevietnews.com/20081124_lmtranducphuong.m3u

 

Chúng tôi xin hiệp một lòng một chí với mọi người ở Viêt Nam hay tại hải ngoại, gởi lời kính thăm quý Cha quý Tu Sĩ nam nữ, và toàn thể quý vị đang sống tại Thái Hà.

 

Từ ngày biến cố đau thương ở Thái Hà xảy ra, những người Viêt Nam có tâm hồn yêu chuộng hòa bình và công lý, đều hướng về Thái Hà để chia xẻ những đau khổ bất công, đe dọa, đàn áp, quý vị phải gánh chịu, để bảo vệ niềm tin, tự do tôn giáo và công bằng xã hội.

 

Chúng tôi từ ở hải ngoại xa xôi, nhưng lòng trí luôn hướng về quê hương Viêt Nam và thông cảm bao nhiêu những bóc lột bất công tàn ác ở khắp ba miền Đất Nước Viêt Nam, vì bị chiếm đoạt đất đai, tài sản, bị bóp nghẹt tiếng nói, bị đe đọa, bị tù đày...chỉ vì muốn bảo vệ sự công bằng xã hội, nhân quyền và tự do. Nhất là tự do tôn giáo.

 

Chúng tôi đã, đang, và sẽ làm gì có thể được, để toàn thể thế giới nhất là các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế biết đến những hoàn cảnh đau khổ mà quý vị đang phải gánh chịu. Để gây tiếng vang và kêu gọi nhà cầm quyền tại Viêt Nam phải chấm dứt những đàn áp dã man, những chiếm đoạt tài sản của dân một cách bất công. Đặc biệt là Thái Hà.

 

Chúng tôi cũng hiệp với quý vị và bao nhiêu những người trên thế giới, cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Viêt Nam thương mến hoàn cảnh đau khổ quý vị đang phải chịu, và nâng đỡ quý vị luôn kiên cường giữ vững niềm tin và can đảm trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền, cho công bằng xã hội tại Viêt Nam, đăc biệt tại Thái Hà.

 

Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin cám ơn quý vị, và

gởi lời chào toàn thể quý vị.

 

Lm Trần Đức Phương

Tổng Giáo Phận Seattle, Washington

Hoa Kỳ 24/11/2008
 
 
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM
 
     *