Saturday, May 30, 2009

18 Audio Tâm Tình từ hải ngoại
Kính chuyển 18 Lời Tâm Tình chọn lọc từ đồng bào hải ngoại gởi đồng bào quốc nội, trước hiểm họa cộng sản Trung Quốc chiếm đóng và đô hộ quốc gia Việt Nam. Cực lực phản đối nhà nước Việt Cộng mời Trung Cộng khai thác quặng nhôm bauxite ở cao nguyên Trung phần. Đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

 

1.
Hòa Thượng Thích Thiện Tâm
Tổng Ủy Viên đặc trách liên lạc Canada, Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada. (bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090513ht_thientam.m3u

 

2.
Giáo sư Lưu Trung Khảo (5-25-2009)
Nhà giáo, nhà bình luận thời sự. Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Giáo Chức Việt Nam tại Hoa Kỳ (bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090524_gsluutrungkhao.m3u

 

3.
Cụ Phan Vỹ (5-17-2009)
Cháu nhà cách mạng Phan Khôi. Cư sĩ Phật Tử. Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090517_phanvy.m3u

 

4.
Đạo hữu Nguyên Trần (5-11-2009)
Thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Một vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam tại Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090511_nguyentran.m3u

 

5.
Đạo Hữu Đỗ Minh Đức (5-21-2009)
Tín đồ Cao Đài Giáo, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Vùng Houston và phụ cận, Texas, Hoa Kỳ (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090521_dominhduc.m3u

 

6.
Linh mục nhạc sĩ Nguyên Thanh (5-20-2009)
Nguyên là Linh mục Tuyên Uý Thuỷ Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090520lm_nguyenthanh.m3u

 

7.
Mục sư Y Hin Nie (5-21-2009)
Lãnh đạo tinh thần của đồng bào Thượng. Hội Trưởng, Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Dân Tộc Việt Nam, Hoa Kỳ (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090521ms_yhinnie.m3u

 

8.
Hành giả Minh Hiền (5-13-2009)
Một sáng lập viên Thanh Niên Liên Tôn 1965 và Võ Đạo Đoàn 1968. Chưởng Môn Phi Hổ Phái phát biểu từ miền Nam California Hoa Kỳ (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090513_minhhien.m3u

 

9.
Ông Đặng Tấn Hậu (5-12-2009)
Đặc Ủy Viên Ngoại Vụ của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada. Chuyên gia Kinh tế, Tài Chánh (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090512_dangtanhau.m3u

 

10.
Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm (5-02-2009)
Nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Petrus Ký ở miền Nam trước1975. Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chủ Tịch Lăng ÔngLê Văn Duyệt Foundation tại Hoa Kỳ. (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090502gs_nguyenthanhliem.m3u

 

11.
Thượng Tọa Thích Giác Đẳng (5-01-2009)
Tổng Uỷ Viên Truyền Thông, Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090501tt_giacdang.m3u

 

12.
Pháp Sư Thích Giác Đức (4-28-2009)

Tổng Ủy Viên Kế Hoạch, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, Phó Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hải Ngoại tại Hoa Kỳ. (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090428phapsu_giacduc.m3u

 

13.
Hòa Thượng Thích Trí Minh (4-25-2009)
Phương Trượng các Chùa Viện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, Âu Châu (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090425ht_triminh.m3u

 

14.
Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (4-29-2009)
Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090429_mttruyet.m3u

 

15.
Bác sĩ Nguyễn Thể Bình (4-30-2009)

Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản phát biểu từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ http://audio.freevietnews.com/20090430bs_nguyenthebinh.m3u

 

16.
Bác sĩ Trần Đình Thắng (4-29-2009)
Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal Canada, đại diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do trên Thế Giới (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090429bs_tdthang.m3u

 

17.
Nhà văn Mặc Giao (4-25-2009)

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, Chủ Tịch Uỷ Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090425_macgiao.m3u

 

 

18.

Hòa Thượng Thích Vân Đàm (5-25-2009)

Viện Chủ Chùa Pháp Vương tại Hoa Thịnh Đốn, Viện Trưởng Tu viện Ananda tại Pensylvania. 

http://audio.freevietnews.com/20090525ht_thichvandam.m3u

 

 

(còn nữa)Để đánh dấu ngày 30-4-1975 miền Nam rơi vào chế độ cộng sản tàn bạo, để yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh cứu nước, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn ở Việt Nam một số AUDIO chọn lọc từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại, nhận định tình hình và tâm tình với quý đồng bào thân thương ở Việt Nam.Kính nhờ quý vị giúp phổ biến các audio-link + text rộng rãi cho Việt Nam qua Emails, Websites, Blogs, Paltalk, Radio, Internet, E-groups, báo chí... Trân trọng cảm tạ quý vị và các bạn tiếp tay yểm trợ việc "chuyển lửa".

 


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

http://audiofreeviet.blogspot.com