Monday, May 25, 2009

Ỷ Lan: HT Quảng Độ & Uỷ Hội Hoa Kỳ Bảo Vệ Tự Do Tôn Giáo trên Thế Giới (USCIRF)

 
Đài Phật Giáo Việt Nam
2009
 
Chương trình thứ Sáu 22.5.2009 :
 
Nghe Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói về cuộc gặp gỡ Phái đoàn Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (USCIRF) đến thăm Ngài tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon & Nghe tường thuật việc Phái đoàn Cộng san Hà Nội bị tố cáo trước Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève

 

                             http://daiphatgiao.free.fr/listen/2009-05-22.html