Saturday, May 2, 2009

Suy nghĩ ve^` 30-4-1975


Kính mời quý vị xem cuộc nói chuyện giữa ông Timothy Murray Phó Thống Đốc tiểu bang Massachusetts và Tiến sĩ Hà văn Hải chủ tịch Liên Minh Dân Chủ Đông Dương, về ý nghĩa ngày 30-4 trong nỗ lực yểm trợ dân tộc Việt Nam đấu tranh cho Tự Do và dân chủ nhân quyền ở quốc nội


(bấm vào đây coi Truyền Hình SBTN)

http://www.sbtn-boston.com/index2.php?tin=viewnews&id=259

Tìm hiểu quang cảnh Saigon trước và sau 30-4-1975 kèm
theo những quan sát, mô tả, bình luận về chế độ Việt Cộng
những đau khổ thê thảm của người dân miền Nam sau 1975,
quý vị có thể nghe AUDIO tác phẩm Trại Kiên Giam của

Tìm hiểu Chiến Tranh Việt Nam và chính nghĩa của

dân chúng miền nam thời Việt Nam Cộng Hòa, quý vị
và các bạn có thể coi video "Việt Nam: Câu Chuyện Thật"
Bản tiếng Việt: Việt Nam: Câu Chuyện Thật,
do Friends of Accuracy In Media phát hành.
Các phát biểu chọn lọc, nhận định và tâm tình,
từ Cộng Đồng Người Việt Hải ngoại tị nạn
cộng sản, suy nghĩ về ngày 30-4-1975