Tuesday, May 5, 2009

Ts Mai Thanh Truyết: suy nghĩ về Thái Hà 12-12-2008

Suy Nghĩ Về Vụ Kiện Phi Nhân Bản ở Thái Hà

Mai Thanh Truyết

12/12/2008

(bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20081212ts_maithanhtruyet.m3u

Thưa Quý Vị

Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ! Huống chi nơi đây không phải là một con ngựa đau mà là toàn giáo xứ Thái Hà đang lãnh chịu một sức ép nặng nề trong chiến dịch đàn áp tôn giáo của cường quyền. Cùng một dòng máu đỏ Việt Nam, chúng ta những người Việt còn tha thiết đến vận mạng của Đất Nứơc, chúng ta không thể nào làm ngơ trước tình thế hiện tại : một đất nước phải chịu sự quản lý kỳ quặc của một thiểu số với một não trạng không bình thường.

Trong hơn 33 năm cưỡng chiếm miền Nam, thu hồi toàn vẹn lãnh thổ từ Bắc chí Nam, người cộng sản đã xử dụng và khai thác đất nước, tận dụng tài nguyên thiên nhiên để xây dựng cái gọi là xã hội "xã hội chủ nghĩa". Kết quả như chúng ta đã thấy, cũng như khắp thế giới điều biết, là tuyệt đại đa số dân tộc đầu sống dưới mức nghèo đói, thu nhập dưới 1 Mỹ kim/ ngày. Thành phần nông dân ngày càng nghèo hơn do mất đất, do hàng tá các thứ thuế từ địa phương đến trung ương.

Về Đất thì ngày càng thoái hoá, không cho được năng suất như dự định do ảnh hưởng của việc áp dụng phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật vô trách nhiệm và quá tải.

Về Nước, hầu hết những nguồn nước mặt như sông ngòi, ao hồ, thậm chí đến nguồn nước ngầm cũng bị ô nhiễm vì sự phát triển không đồng bộ và không cân bằng với việc bảo vệ môi trường. Kết quả là ngày hôm nay, hàng loạt dòng sông đã biến thàng dòng sông đen, nghĩa là không còn sự sống của thuỷ dộng vật và rong rêu nữa.

Về Không khí, ngày hôm nay, nếu về Việt Nam, qua các thành phố lớn như Saigòn, Hà Nôi, Đà Nẵng, chúng ta sẽ thấy, đất nước chúng ta xuất hiện hầu hết những hiệp sĩ bịt mặt khi di chuyển trên đường phố. LHQ qua Tổ chức Y tế thế giới đã báo động là các bịnh về đường hô hấp đang hoành hành ở Việt Nam đặc biệt là đối với trẻ em.

Tình trạng môi sinh của Đất Nước đã đến mức "hết thuốc chữa" như đã nêu trên, cộng thêm các tình trạng về nhân quyền của người dân không được tôn trọng qua chiến dịch đàn áp ở Thái Hà. Kết quả vụ kiện 6 giáo dân của giáo xứ, thêm một lần nữa thể hiện cho thế giới thấy một thêm một hài kịch dỡ do cộng sản Việt Nam dàn dựng.

Chúng ta người Việt ở hải ngoại cần phải nói lên cho thế giới biết sự quản lý đất nước tồi tệ và mức độ đàn áp những quyền tự do căn bản của người dân của cường quyền, mặc dù họ đã ký kết văn bản Hiến Chương Nhân Quyền LHQ, trong đó Tôn Giáo là một trong những quyền dân sự được tuyệt đối tôn trọng.

Vài hàng chia sẻ cùng giáo dân Thái Hà, chia sẻ sự can đảm qua niềm tin Thiên Chúa vững mạnh trước sự trấn áp của cường quyền. Chế độ nào rồi cũng sẽ qua đi. Lịch sử dân tộc sẽ đánh giá những việc làm trái với tất cả quy luật sống của con người của cọng sản Việt Nam hiện tại.

Bên các anh chị, còn có sự có mặt và tiếp ứng của chúng tôi, những
người Việt hải ngoại luôn thao thức vì nỗi đau chung của dân tộc.

Mai Thanh Truyết

Hoa Kỳ 12/12/ 2008

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết là một thành viên lãnh đạo Đại Việt

Quốc Dân Đảng và Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ông làm việc tại một công ty giải quyết nước thải ở California