Friday, May 1, 2009

5 audio Tâm Tình tháng 4-2009

 

 KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

 

 

Để đánh dấu ngày 30-4-1975 miền Nam rơi vào chế độ cộng sản tàn bạo, để yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh cứu nước, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn ở Việt Nam  một số AUDIO chọn lọc từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại, nhận định tình hìnhtâm tình với quý đồng bào thân thương ở Việt Nam. Kính nhờ quý vị giúp phổ biến các phát biểu này rộng rãi qua Emails, Websites, Blogs, Paltalk, Radio Internet...

 

1.

Pháp Sư Giác Đức

Tổng Ủy Viên Kế Hoạch, Văn Phòng II

Viện Hóa Đạo, Phó Chủ Tịch Điều Hành

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

(quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090428phapsu_giacduc.m3u

 

2.

Hòa Thượng Thích Trí Minh Phương Trượng các Chùa Viện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, Âu Châu (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090425ht_triminh.m3u

 

3.

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090429_mttruyet.m3u

 

 

4.

Bác sĩ Trần Đình Thắng

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal Canada, đại diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Hội Y Sĩ Việt Nam Tự Do trên

Thế Giới (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090429bs_tdthang.m3u

 

5.

Nhà văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, Chủ Tịch Uỷ Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam  (quý vị bấm nghe âm thanh) http://audio.freevietnews.com/20090425_macgiao.m3u
 
 
 
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM