Friday, May 22, 2009

15 Lời Tâm Tình gởi đồng bào quốc nội

 

 

 

 
 
KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Kính chuyển 15 Lời Tâm Tình chọn lọc

từ đồng bào hải ngoại gởi đồng bào quốc nội,

trước hiểm họa Trung Quốc đô hộ Việt Nam.

Đặc biệt yểm trợ Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

 

1.

Cụ Phan Vỹ (5-17-2009)

Cháu nhà cách mạng Phan Khôi. Cư sĩ Phật Tử.

Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc gia

Vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090517_phanvy.m3u

 

2.

Đạo hữu Nguyên Trần (5-11-2009)

Thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

Một vị lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội

Phật Giáo Hòa Hảo Việt Nam tại Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090511_nguyentran.m3u

 

3.

Đạo Hữu Đỗ Minh Đức (5-21-2009)

Tín đồ Cao Đài Giáo

Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

Vùng Houston và phụ cận, Texas, Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090521_dominhduc.m3u

 

 

4.

Linh mục nhạc sĩ Nguyên Thanh (5-20-2009)

Nguyên là Linh mục Tuyên Uý

Thuỷ Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa

 (quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090520lm_nguyenthanh.m3u

 

 
5.

Mục sư Y Hin Nie (5-21-2009)

Lãnh đạo tinh thần của đồng bào Thượng

Hội Trưởng, Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành

Đấng Christ Dân Tộc Việt Nam, Hoa Kỳ

 (quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090521ms_yhinnie.m3u

 
 

6.

Hành giả Minh Hiền (5-13-2009)

Một sáng lập viên Thanh Niên Liên Tôn 1965 và

Võ Đạo Đoàn 1968. Chưởng Môn Phi Hổ Phái

phát biểu từ miền Nam California Hoa Kỳ

(quý vị bấm nghe âm thanh)  

http://audio.freevietnews.com/20090513_minhhien.m3u

 

 

7.

Ông Đặng Tấn Hậu (5-12-2009)

Đặc Ủy Viên Ngoại Vụ của Giáo Hội Phật Giáo

Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada,

Chuyên gia Kinh tế, Tài Chánh

 (quý vị bấm nghe âm thanh)
 

  

8.

Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm (5-02-2009)

Nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Petrus Ký ở

miền Nam trước1975, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa

Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chủ

Tịch Lăng ÔngLê Văn Duyệt Foundation tại Hoa Kỳ.

(quý vị bấm nghe âm thanh)
 

  

9.

Thượng Tọa Thích Giác Đẳng (5-01-2009)

Tổng Uỷ Viên Truyền Thông, Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

(quý vị bấm nghe âm thanh)
 

   

10.

Pháp Sư Giác Đức (4-28-2009)

Tổng Ủy Viên Kế Hoạch, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,

Phó Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Thống Nhất, Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

 quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

11.

Hòa Thượng Thích Trí Minh (4-25-2009)

Phương Trượng các Chùa Viện của Giáo Hội

Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, Âu Châu

 (quý vị bấm nghe âm thanh)

 

  

12.

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết (4-29-2009)

Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng,

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học
và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ
(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

   

13.  

Bác sĩ Nguyễn Thể Bình (4-30-2009)

Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

phát biểu từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(quý vị bấm nghe âm thanh)

 


 

14.

Bác sĩ Trần Đình Thắng (4-29-2009)

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal Canada,

đại diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada,

nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Hội Y Sĩ
Việt Nam Tự Do trên Thế Giới
(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

 

15.

Nhà văn Mặc Giao (4-25-2009)

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, Chủ Tịch Uỷ Ban

Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam 

(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

(còn nữa)
 

Để đánh dấu ngày 30-4-1975 miền Nam rơi vào chế độ cộng sản tàn bạo, để yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh cứu nước, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn ở Việt Nam  một số AUDIO chọn lọc từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại, nhận định tình hình và tâm tình với quý đồng bào thân thương ở Việt Nam. Kính nhờ quý vị giúp phổ biến các phát biểu này rộng rãi qua Emails, Websi tes, Blogs, Paltalk, Radio Internet...

 

 

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

 

http://audiofreeviet.blogspot.com