Monday, May 4, 2009

8 Tâm Tình gởi Đồng Bào Quốc Nội Việt Nam

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM
Kính chuyển 8 Tâm Tình về quốc nội Việt Nam

 

 

Để đánh dấu ngày 30-4-1975 miền Nam rơi vào chế độ cộng sản tàn bạo, để yểm trợ đồng bào quốc nội đấu tranh cứu nước, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến quý vị và các bạn ở Việt Nam  một số AUDIO chọn lọc từ Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản ở Hải Ngoại, nhận định tình hình và tâm tình với quý đồng bào thân thương ở Việt Nam. Kính nhờ quý vị giúp phổ biến các phát biểu này rộng rãi qua Emails, Websi tes, Blogs, Paltalk, Radio Internet...

 

1.

Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm

Nguyên là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Petrus Ký ở

miền Nam trước1975, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa

Giáo Dục và Thanh Niên Việt Nam Cộng Hòa. Chủ

Tịch Lăng ÔngLê Văn Duyệt Foundation tại Hoa Kỳ.

(quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090502gs_nguyenthanhliem.m3u

 

  

2.

Thượng Tọa Thích Giác Đẳng

Tổng Uỷ Viên Truyền Thông, Văn Phòng II, Viện Hóa Đạo

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

(quý vị bấm nghe âm thanh)
http://audio.freevietnews.com/20090501tt_giacdang.m3u

 

 

3.

Pháp Sư Giác Đức

Tổng Ủy Viên Kế Hoạch, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo,

Phó Chủ Tịch Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Thống Nhất, Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

4.

Hòa Thượng Thích Trí Minh

Phương Trượng các Chùa Viện của Giáo Hội
Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Na Uy, Âu Châu
(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

 

5.

Tiến sĩ Mai Thanh Truyết

Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng,
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học và Kỹ Thuật
Việt Nam tại Hoa Kỳ (quý vị bấm nghe âm thanh)

http://audio.freevietnews.com/20090429_mttruyet.m3u

 

 

6.  

Bác sĩ Nguyễn Thể Bình

Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản

phát biểu từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ


 

 

7.

Bác sĩ Trần Đình Thắng

Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal Canada,
đại diện Chủ Tịch Đoàn Liên Hội Người Việt Canada,
nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Hội Y Sĩ Việt Nam
Tự Do trên Thế Giới (quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

8.

Nhà văn Mặc Giao

Cựu Dân Biểu Việt Nam Cộng Hòa, Chủ Tịch Uỷ Ban
Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam 
(quý vị bấm nghe âm thanh)

 

 

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM