Saturday, May 30, 2009

Muốn download audio file ?


Xin quý vị chú ý:

Nếu không nghe được audio-link ?
Nếu muốn phát thanh qua Radio hay Paltalk ?

Nếu muốn download audio file ?


---->   Đổi extention .m3u thành .mp3


KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM
http://audiofreeviet.blogspot.com