Saturday, May 9, 2009

Ts Hà văn Hải: Hãy đòi trả tự do cho Lm Lý, Ls Công Nhân...

 
Tiến sĩ Hà văn Hải

Thành viên Liên Minh Dân Chủ Đông Dương (Việt Miên Lào)

http://audio.freevietnews.com/20081209_havanhai.m3u

 

Hãy Đòi Trả Tự Do cho Linh mục Nguyễn Văn Lý,

Ls Lê Thị Công Nhân và các chiến sĩ nhân quyền ở Việt Nam

 

--- CSVN chưa bao giờ lãnh đạo Đất Nước mà luôn áp đặt, cưỡng bách, khủng bố để duy trì địa vị được hưởng lợi như một đảng mafia. CSVN có thể dùng vũ khí bom đạn để làm chư hầu, đánh giặc mướn, cưỡng chiếm miền nam Viêt Nam bằng hoả tiễn Nga Hoa, bằng vũ khí của khối CS đông âu, nhưng chắc chắn CSVN sẽ phải ngưng lại trước sức mạnh của dân tộc.

 

--- Những cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu, Thái Bình...như những ngọn lửa căm hờn nhen nhúm. Đến ngày hôm nay, cộng sản không còn chỗ đứng trên quả địa cầu. CSVN cũng không còn lối thoát. Vụ Thái Hà mới đây là một bằng chứng cụ thể để người dân trong nước cũng như hải ngoại nhận thấy: không có một loại vũ khí nào có thể ngăn cản được sức mạnh của dân tộc.

 

-- Không một triều đại nào có thể tồn tại, nếu đi ngược lại lòng dân. CSVN bây giờ rất sợ Sự Thật. Chúng ta hiện có một hệ thống truyền thông đa dạng, người ta có thể truyền đi tin tức bất cứ ở nơi nào, trong vòng một vài phút. Công cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ của chúng ta hiện tại ở Thái Hà không thể ngừng ở đây. Người trong nước cũng như hải ngoại chúng ta phải tận lực đấu tranh để dành lại quyền làm người, quyền tự do cho dân tộc.

 

-- Trong vụ xử án Thái Hà, chúng ta không còn sợ hãi. Chúng ta vùng lên đòi hỏi quyền tự do, quyền làm người, đòi lại tự do tín ngưỡng, đòi lại điền sản, ruộng vườn đất đai mà những người dân oan đang khiếu kiện.

 

-- Chúng tôi cầu mong quý đồng hương tiếp tay cho anh em chúng tôi trong chiến dịch vận động TRẢ TỰ DO cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Ls Lê thị Công Nhân, mới đây là Điếu Cày và các nhà đấu tranh khác. Trong tuần lễ này có nhiều tổ chức Viêt Nam cũng như ngoại quốc đã đến New York để đòi hỏi nhân quyền. Các vị nguyên thủ quốc gia đã về đây họp về nhân quyền. Hiện tại, chúng tôi đang có mặt tại New York, vận động ngoại giao, để áp đặt nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, vận động cho chiến dịch Tự Do FREE FATHER LY được thành công.....

 

            (quý vị bấm nghe tiếp âm thanh)

 http://audio.freevietnews.com/20081209_havanhai.m3u

 

 

KÍNH NHỜ PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

http://audiofreeviet.blogspot.com

 

*